หมวกแก๊ป รับทำหมวก รับผลิตหมวก | Portfolio Categories อบรม/ ศึกษาดูงาน
-1
archive,tax-portfolio_category,term-723,theme-soho,soho-core-1.0.4,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive
 

Archive

เยี่ยมชมนิทรรศการ สัทธรรมปุณฑริกสูตรฯ

ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมชมนิทรรศการ สัทธรรมปุณฑริกสูตร สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว   ข้อมูลกิจกรรม : นิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร – สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว” จัดทำขึ้นโดยสถาบันปรัชญาตะวันออก (The Institute of Oriental Philosophy – IOP) โดยความร่วมมือกับสมาคมโซคาสากล (Soka Gakkai...

Read More

โครงการอบรมพัฒนาทักษะพนักงานบริษัทฯประจำปี 2560

ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาทักษะพนักงานบริษัทฯประจำปี ครั้งที่ 2 / พฤษภาคม 2560   ข้อมูลกิจกรรม : เนื่องจากทางบริษัทต้องการให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัดทุกคน มีความเข้าใจตัวสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้ามายิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ขึ้น อีกทั้งหากลูกค้ามีการสอบถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมพนักงานสามารถอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการผลิตให้ลูกค้าได้เข้าใจง่ายขึ้น   วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต สามารถพัฒนาคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสเห็นระบบการทำงานของซัพพลายเออร์ (Supplier) มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับซัพพลายเออร์...

Read More

ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาทักษะพนักงาน   ข้อมูลกิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาความสามารถและความรู้ของพนักงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิต และการดูแลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมี่ยมและรายละเอียดงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และบริษัทในเครือ   วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของพนักงานบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด , บริษัท แกรนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส และ บริษัท...

Read More