หมวกแก๊ป รับทำหมวก รับผลิตหมวก | โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดี 2560
22821
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22821,theme-soho,soho-core-1.0.4,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive
 

โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดี 2560

ABOUT THIS PROJECT

ชื่อกิจกรรม : โครงการสนับสนุนเด็กเรียนดี

 

ข้อมูลกิจกรรม :  กิจกรรมนี้เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนบุตรของพนักงานประจำบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงดีเยี่ยม ทางบริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนด้วยทุนการศึกษาตามที่มาตรฐานของบริษัทฯกำหนดไว้ในแต่ละระดับของการศึกษาที่บุตรของพนักงานประจำบริษัทกำลังศึกษาอยู่

 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและครอบครัว

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น

เพื่อกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา

 

ระยะเวลา : เมษายน 2560 หลังประกาศผลสอบปลายภาคเรียน

 

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด , เลขที่ 2 ซอย ประชาอุทิศ 9 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ราษฏร์บูรณะ เขต ราษฏร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด, บริษัท แกรนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บัดดี้ เอฟโวลูชั่น มีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษา มอบให้กับนักเรียนซึ่งเป็นบุตรของพนักงานที่มีเกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป ในชั้นอนุบาล – ประถม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลการเรียนดีถึงดีเยี่ยม นโยบายที่ทางบริษัทกำหนดไว้นั้น ไล่ตั้งแต่ ระดับอนุบาล – ประถม , มัธยมต้น – มัธยมปลาย , ปวช.-ปวส. และระดับปริญญาตรี โดยลำดับขั้นของเงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดี จะแบ่งไปตามระดับการศึกษา ทั้งนี้การมอบทุนการศึกษา นับเป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมที่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการเพิ่มเติมจากกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านการศึกษา

 

รายชื่อน้องๆที่ได้รับทุนการศึกษา

1. ชื่อ : เด็กชาย ณพฐ์นัช สัมมาอิทธิธัม (น้องเวฟ)

เกรดเฉลี่ย : 4.00

ระดับชั้น : อนุบาล 2 (โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล)

 

2. ชื่อ : เด็กหญิง พิชชาภา ชูสิน (น้องเฟิร์ส)

เกรดเฉลี่ย : 3.81

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1 (โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา)